برگزاری جلسه آموزش عملی نماز

آموزش عملی نماز در دبستان دخترانه امام حسین(ع) واحد 3 آغاز شد.

با توجه به اینکه دانش آموزیان کلاس سوم به سن 9 سالگی نزدیک شده و به تکلیف می رسند، اولین جلسه ی آموزش عملی نماز ویژه این نوگلان عزیز روز دوشنبه 15 آبانماه در نمازخانه آموزشگاه برگزار گردید.
در این جلسه احکام اولیه در خصوص انتخاب مرجع تقلید و مقدمات نماز توسط امام جماعت آموزشگاه حاج آقا چهکندی آموزش داده شد و به روش عملی دانش آموزان با چگونگی گرفتن وضو آشنا شدند.
این جلسات در روزهای دوشنبه و چهارشنبه به مدت شش جلسه ادامه خواهد یافت.