شروع طرح عملی نماز در کلاس سوم

دختران کلاس سوم در آستانه آسمانی شدن، آموزش عملی نماز را فرا گرفتند. باشروع سال تحصیلی جدید و به منظور آشنا نمودن دانش آموزان پایه سوم، با اداب نماز، همکاران محترم پرورشی مدرسه، برنامه ی نماز دانش آموزان را با آموزش وضو آغاز نمودند. بدین منظور دختران حسینی با حضور در نماز خانه ی دبستان به صورت عملی با مراحل وضو آشنا شدند.