ارزش علم از نگاه دین

معاونت پرورشی دبستان امام حسین علیه السلام واحد 5 با حضور در کلاس ششم1 با قرائت حدیث (هر كس براى خدا دانش بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها به بزرگى ياد شود و گويند:تَعَلَّمَ لِلّهِ و َعَمِلَ لِلّهِ و َعَلَّمَ لِلّهِ براى خدا آموخت و براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش داد.) به طرح موضوع ارزش علم و حسنات مزین بودن به علم همراه با عمل و مذمت علم لاینفع با دانش آموزان به گفتگو پرداختند و از مصادیق هریک به صورت بارش فکری استفاده و به جمع بندی نهایی پرداختند