برگزاری چهارمین جلسه تخصصی قرائت و اذان

کلاس تخصصی این هفته با حضور جناب آقای زاهد در کلاس قرائت و اذان در نمازخانه آموزشگاه برگزار گردید.
با توجه به حضور ۲مدرس قرآن در آموزشگاه و همزمانی برگزاری کلاس های حفظ و ترتیل با قرائت و اذان هر ۴جلسه یکبار جهت بالابردن انگیزه قرآن آموزان و شناخت دقیق از روند پیشرفت دانش آموزان، اساتید این دو کلاس در کلاس یکدیگر حاضر و راهنمایی های لازم را ارائه نمودند.