بازدید از پایگاه آداب زیارت حرم مطهر توسط دانش آموزان قرآنی- دبستان واحد دو مشهد

دانش آموزان پایه چهارم دبستان پسرانه امام حسین(ع)شماره دو به حرم مطهر رضوی در قالب طرح زیارت خورشید رفتند.

روز دوشنبه سیزدهم آذرماه،دانش آموزان پایه چهارم به همراه مدیریت آموزشگاه و معلمین خود به حرم مطهر رضوی مشرف شده و علاوه بر زیارت و آشنایی نقاط مختلف حرم از جایگاه آداب زیارت حرم مطهر دیدن کرده و از فعالیت های فرهنگی آن مجموعه بهره بردند.