آموزش قرآن در کلاس های پایه دوم-دبستان واحد چهار مشهد

رسول اکرم (ص) : خَیرُکُم مَن تَعَلَّمَ القُرآنَ وَ عَلَّمَه(بهترین شما کسی است که قرآن را فرا گیرد و به دیگران نیز آموزش بدهد)

بچه های کلاس دوم در راستای عمل به این حدیث نبوی ، تجربه دسته جمعی خوبی را در کلاس قرآن رقم زدند، به این ترتیب که 5 نفری که در کلاس از قبل سوره فلق را حفظ بودند به 5 نفر دیگر این سوره را آموزش دادند و به همین شکل تا پایان زنگ یک کلاس این سوره مبارکه را حفظ نمودند و برای مربی خود جناب آقای مهذّب ارائه کردند.

فلذا تمام بچه های کلاس طعم شیرین معلم قرآن بودن و نیز حفظ سوره ای از قرآن را چشیدند.