تشرف دانش آموزان پایه دوم به حرم مطهر رضوی-دبستان واحد چهار مشهد

دانش آموزان پایه دوم به منظور راز ونیاز و زیارت بارگاه ملکوتی حضرت رضا علیه السلام به همراه معاونین پرورشی، مربی بهداشت و معلمین خود به پابوسی حضرت رضا علیه السلام اعزام شدند.

دربدو ورود صلوات خاصه ی حضرت را همخوانی و سپس با توجه به هماهنگی های انجام شده به محل پایگاه شهید هاشمی نژاد رفته و از برنامه های متنوع این مکان و با موضوع آداب زیارت ، استفاده نمودند. درپایان مراسم از تمامی دانش آموزان پذیرایی بعمل آمد.