آشنایی با اسماء الحسنی- دبستان واحد یک مشهد

«برای خدای نام های نیک است، پس وی را بدان نام ها بخوانید». (اعراف/180)

امام رضا علیه السلام می فرمایند: خداوند نود ونه اسم است که هر که خدا را به آن اسم ها بخواند دعایش مستجاب می شود و یادآور شویم که بالاترین لذت برای انسان، عبادت معبود است، پس این لذت و آرامش را از دست ندهیم.
مربی محترم قرآن”سرکار خانم قانع″ با توجه به اهمیت پیام های قرآنی درس و یادآوری هفته قرآن و عترت اسماء الحسنی که بیان کننده نام ها و صفات پروردگار متعال است را برای دانش آموزان پایه ششم عنوان نمودند.