برگزاری هشتمین جلسه تخصصی آموزش قرآن کریم- دبستان مشهد واحد سه

هشتمین جلسه تخصصی آموزش قرآن به همت معاونت پرورشی مدرسه در تاریخ 11 بهمن 96 راس ساعت  12:30الی 14:15 در نمازخانه برگزار گردید . در این جلسه که با استقبال پرشور دانش آموزان برگزار گردید، نمایندگان قرآنی مدرسه برای شرکت در مسابقات پرتوی نور زیر نظر استاد قرآن مدرسه جناب آقای ترابی به تمرین قرائت و روخوانی پرداختند .