قصه گویی قرآن با کارت های قصه گویی- دبستان مشهد واحد دو

زنگ قرآن با قصه های قرآنی شیرین تر گردید.

نوگلان قرآنی پایه دوم، داستان کودک خداپرست را از مجموعه قصه ی آیه ها، از کتاب درسی قرآن ؛همراه با کارت های قصه گویی از زبان مربی محترم قرآن “سرکار خانم ولی” با شورو هیجان فرا گرفتند.در این طرح، قسمت های مختلف داستان از کارت های قصه گویی با تصاویر جذاب و دیدنی برای دانش آموزان به تصویر کشیده شده بود ودانش آموزان با اشتیاق فراوان به قصه های قرآنی گوش فرادادند و بدین گونه با زندگی پیامبران بزرگ الهی آشنا شدند.