تقدیر از نخبگان برتر قرآنی دبستان در جشن بزرگ انقلاب- دبستان مشهد واحد سه

به همت معاونت پرورشی دبستان در روز شنبه 21 بهمن ماه و در مراسم جشن بزرگ انقلاب از دانش آموزان برتر قرآنی در رشته های حفظ، قرائت، ترتیل تقدیر به عمل آمد و یک لوح زیبا از طرف مدریریت دبستان و یک هدیه از طرف معاونت پرورشی به آنان تقدیم گردید.این دانش آموزان در مسابقات مختلف قرآنی اعم از مسابقات ناحیه 1، مسابقات پرتو نور و .. حضور فعال داشته و موفق به دریافت رتبه گردیده اند.