بازدید مدیریت محترم به همراه معاونین از نمایشگاه “حجاب برتر”- دبستان مشهد واحد سه

امروز 30 بهمن ماه ،مدیریت محترم به همراه معاونین از نمایشگاه “حجاب برتر” بازدید نمودند.
فرهنگ حجاب و عفاف به عنوان یکی از ضروریات جامعه دینی معرفی و مستلزم برنامه ریزی علمی و عملی در حوزه های فردی،اجتماعی و خانواده است ، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در آموزشگاه ها به جهت آموزش فراگیران بر عهده مسئولین آموزشگاه است از این رو با برنامه ریزی های دقیق از ابتدای سال تحصیلی تصمیماتی مناسب با سن دانش آموزان اتخاذ می گردد و یکی از این راه کارها برپایی نمایشگاه هایی درجهت آموزش حجاب برتر می باشد، با توجه به دهه فاطمیه، نمایشگاهی از عروسک هایی با حجاب فاطمی برپا گردید و از این نمایشگاه توسط مدیریت آموزشگاه و معاونین بازدید به عمل آمد.