تدریس پیام قرآنی « رَبِّ اجْعَلْنی‏ مُقیمَ الصَّلاهِ » و سوره بقره در پایه سوم–دبستان پسرانه امام حسین ع شماره ۱

روزیکشنبه دوم دیماه سال ۱۳۹۷،آموزگار قرآن خانم اعرابی برای تدریس سوره بقره ، ابتدا از دانش آموزان خواستند تا سوره حمد را همراه با معنی قرائت کنند ، بعد تدریس سوره بقره را آغاز نمودند، سپس پیام قرآنی « رَبِّ اجْعَلْنی‏ مُقیمَ الصَّلاهِ »را تدریس کردند ، در ادامه در مورد اهمیت نماز صحبت های را بیان کردند

در پایان از دانش آموزان ذکرهای نماز پرسیده شد.