برگزاری ارزشیابی درس قرآن _ دبستان پسرانه حمایتی وحدت

در این ارزشیابی که برای دانش آموزان پایه چهارم به صورت کتبی در نمازخانه مدرسه برگزار شد، سعی شده بود تا سوالات به صورت کاربردی طرح شوند.

در این امتحان مواردی مانند مشخص کردن حروف ناخوانای قرآن، معنای کلمات و آیات قرآنی، نحوه خواندن حروف مقطعه، معنی و مفهوم پیام های قرآنی و همچنین نحوه وقف بر پایان کلمات آورده شده بود.

در پایان ارزشیابی نیز به رفع اشتباهات دانش آموزان در امتحان پرداخته شد