حفظ سوره ی انفطار در زنگ قرآن خانم خدادادی – دبستان پسرانه امام حسین (ع) تربت حیدریه

قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:
«حَمَلَهُ القُرْآنِ هُمُ المَحْفُوفونَ بِرَحمَهِ اللهِ، المُلَبِّسونَ نُورَ اللهِ، المُعَلِّمونَ کَلامَ اللهِ مَنْ عاداهُم فَقَدْ عادَی اللهَ و مَنْ والاهُم فَقَدْ والَی اللهَ»
حافظان قرآن مشمول رحمت خدا، در برکنندگان نور خدا و آموزگاران کلام خدایند. کسی که با آنان دوستی نماید باخدادوستی نموده است.
هدف از خواندن و حفظ قرآن تدبر و تفکر در قرآن ، تبرک به قرآن و به دست آوردن ثواب و عمل کردن به قرآن می باشد .روز یکشنبه بیست و سوم دی ماه دانش آموزان پایه چهارم در زنگ قرآن خانم خدادادی به صورت گروهی حفظ سوره انفطار را به پایان رساندند و با تمرین و تکرار بیشتر این سوره را حفظ نمودند .