اهدا جایزه به برترین های قرآنی – دبستان پسرانه امام حسین (ع) تربت حیدریه

از معلمین قرآنی در رنگ قرآن به برترین های قرآن و حافظ  با اهدا جایزه تقدیر و تشکر نمودند .