نحوه ی اخذ آزمون دانش آموزان قرآنی

پس از پایان مراسم ابتدایی در سالن اجتماعات دانش آموزان به سمت ویلای در نظر گرفته برای هررشته هدایت شدند و آقای زاهد معاونت پرورشی آموزشگاه و دبیر دبیرخانه پرتو نور توضیحات لازم را در نحوه ی داوری مسابقات ارائه دادند. اسامی داوران رشته های مختلف به این شرح است:
قرائت : آقایان پور کویر و نظری زاده
ترتیل: نجاتیان حفظ : نائب
اذان : کربلایی و طیرانی روخوانی : کامل
داوران پس از برگزاری مسابقه فرم های مورد نظر را تکمیل و تحویل مسئولان برگزاری مسابقات نمودند ، تا مراحل اعلام نهایی در دفتر دبیرخانه که در ویلای شماره ۵ مستقر بودند انجام گیرد