نتایج هشتمین دوره مسابقات قرآن پرتو نور

برگی زرین که تار و پود آن آغشته به عطر معنوی قرآن و کلام نورانی خداست، افتخاری که سرشار از نور معرفت و بارقهء حکمت است، گوارای وجودتان.
باری، کسب مقام های برتر هشتمین دوره مسابقات قرآن پرتو نور،گویای روح قرآنی حاکم بر مدارس ابتدایی امام حسین علیه السلام و پشتیبانی عترت نورانی پیامبر خداست که در ذره ذره از وجود دانش آموزان نفوذ کرده و خدای سبحان و صاحب قرآن بر هر لحظه از روزگار ما و کردار ما نظارت و هدایت دارد.

آرزو می کنیم و حتم داریم که به دست آوردن چنین جایگاه معنوی، باعث خواهد شد تا آموزه های زیبا و معنوی قرآن و عترت هر چه بیشتر در بین نوجوانان حاکم شده و عطر روحانی و روح کلام خدا بیش از پیش در این خانهء علم به مشام رسد.

ضمن عرض خسته نباشید به اعضاء مومن کاروان قرآنی و عرض تبریک به خانوادهء بزرگ موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(ع)، رتبه های برتر کسب شده توسط دانش آموزان از تمامی مدارس شرکت کننده در این مسابقات را به پیشگاه حضرت بقیه الله(عج) پیشکش و تقدیم می نماییم به امید آنکه قلب مهربان و رئوف حضرتش راهنمای راه ما و گره گشای کارمان باشد.

اسامی برگزیدگان هشتمین دوره مسابقات قرآن پرتو نور را از اینجا مشاهده نمایید

نتایج مسابقات قرآن پرتو نور